Türk Daması

Dama

Kurallar

1.Her iki oyuncu da gerek kendisinin bastığı (taşını istediği), gerekse hasmının bilerek verdiği taşların hepsini ilk hamlede almak mecburiyetindedir. Bu mecburiyet olmasaydı, oyun kurma imkanı bulunmazdı.

2. Eğer bir oyuncu iki taraflı taş almak durumunda kalırsa ve alınacak taşların adetleri eşitse istediği taraftan almakta serbesttir. Ancak bir taraftan daha az ve diğer taraftan daha çok taş almak imkanı mevcutsa o zaman çok olan taşlary almak mecburiyetindedir. Az olan tarafta rakibin damasy bulunsa bile yine çok taraftaki taşlary almak mecburiyetindedir. Ayry ayrı taşlarla birkaç yerden taş almak mecburiyeti bulunsa bile en fazla rakip taşın bulunduğu yerdeki taşları toplamak zorunluluğundadır. Damaya çıkmış bir taş için dahi bu mecburiyet kesindir

 

kaynak:
Dama, oyunlar ve açmazlar - Ali Erdoğan ÖRNEK - 1974
dama2